Privacy

  • Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers van onze website https://www.reflectionit.nl van onze (potentiële) klanten en relaties.
  • U kunt onze website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
  • Indien wij met u communiceren/corresponderen om bijvoorbeeld een training te boeken dan wel een afspraak in te plannen voor kennismaking, consultancy of coaching, zullen wij informatie van u verzamelen. Wij bewaren uw gegevens, omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomsten.
  • Verzamelde (persoons)gegevens (ook verkregen via internet) delen wij niet met anderen tenzij u daar zelf om verzoekt. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
  • U kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
  • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
  • Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Indien wij (e-mail)gegevens van u hebben, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe trainingen en diensten, maximaal 4x per jaar. Daarbij houden wij altijd rekening met uw privacy en houden wij ons aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving zoals die beschreven staan in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).