Algemene Voorwaarden

Reflection IT werkt met de algemene voorwaarden van ICT~Office. Deze algemene voorwaarden bevatten spelregels die bruikbaar zijn tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie.

Wij maken gebruik van de volgende modules:

  0. Module Algemeen
  1. Module Licentie voor programmatuur
  2. Ontwikkeling voor programmatuur
  3. Onderhoud van programmatuur
  4. ASP, Software as a Service en Computerservice 
  5. Ontwikkeling en onderhoud van een website
  7. Detacheringsdiensten
  8. Opleiding en trainingen
  9. Advisering, consultancy en projectmanagement

Als aanvullingen op deze voorwaarden zijn opgenomen:
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een opdracht/training of trainingsdag, is 50% van het het bedrag verschuldigd, mits in overleg geen andere planning/ oplossing gevonden kan worden.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van een opdracht/training of trainingsdag is 75% van het bedrag verschuldigd, mits in overleg geen andere planning/ oplossing gevonden kan worden.
Indien een opdracht niet door kan gaan, er geen afmelding is doorgegeven MET een bevestiging vanuit Reflection IT en de docent/consultant is al ter plaatse op de geplande dag, dan is 100% van het bedrag verschuldigd.

Deze aanvullingen prevaleren boven voorgenoemde voorwaarden.

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.