Apps

in-company trainingen

Reflection IT verzorgt trainingen om Apps te ontwikkelen voor de Windows Store (Windows 8 en Windows Phone), Android, Windows Desktop (WPF, Silverlight en Windows Forms) en binnenkort ook voor iOS.

De Windows Store Apps, WPF- en Silverlight Apps worden ontwikkeld met Visual Studio, Blend en XAML. De Android en iOS apps worden ontwikkeld met behulp van de Xamarin tooling.

Reflection IT verzorgt de volgende in-company trainingen voor beginners en voor senior programmeurs.