Programming SQL Server Database training

SQL Server Development Training

Unlock the Power of SQL Server Development: Join Our Comprehensive Training Program!

Are you ready to take your database skills to the next level? Look no further! Our cutting-edge SQL Server Development Training is designed to equip you with the knowledge and expertise to become a proficient SQL Server developer. Whether you're a beginner eager to enter the world of data management or an experienced professional seeking to enhance your skill set, this training program is tailor-made for you.

Why Choose Our SQL Server Development Training?

 1. Comprehensive Curriculum: Our training program covers everything you need to know to excel in SQL Server development. From the fundamentals of database design and normalization to advanced query optimization and stored procedure development, we leave no stone unturned. You'll gain a solid foundation in T-SQL, data modeling, indexing strategies, and more, ensuring you have the skills to tackle any SQL Server development challenge.
 2. Expert Instructors: Learn from industry experts who have a wealth of practical experience in SQL Server development. Our instructors are passionate about sharing their knowledge and guiding you through real-world scenarios, enabling you to understand the intricacies of SQL Server and how to optimize its performance.
 3. Hands-On Learning: Theory alone is not enough when it comes to SQL Server development. That's why our training program emphasizes hands-on learning. You'll have access to a dedicated lab environment where you can apply your newly acquired knowledge and work on practical projects. This interactive approach ensures that you gain the confidence and skills required to succeed in real-world SQL Server development scenarios.
 4. Industry-Relevant Content: We understand the importance of staying up-to-date with the latest industry trends and best practices. Our SQL Server Development Training program incorporates the latest advancements in SQL Server technologies and methodologies. You'll learn about features introduced in recent versions of SQL Server, such as performance enhancements, security features, and cloud integration capabilities.

Inhoud

 • Introduction and Overview
 • Tools: Management Studio, Configuration Tools, Performance Tools, Command Prompt Tools, Visual Studio
 • Transact-SQL (T-SQL): Select, Insert (including Row Constructors), Update, Delete , Sub Queries, Joins, Functions, Statements (IF, WHILE, DECLARE, etc.)
 • Tables: Columns, Datatypes, Defaults, Keys (PK, AK), (FK) Relationships, Indexes, Computed Columns, Constraints, Diagrams, Scripting
 • Views: CREATE, ALTER, OPTIONS (CHECK, SCHEMABINDING, ENCRYPTION), Indexing, Updateable Views
 • Transactions & Error Handling: Begin/Commit/Rollback Transactions, Isolation Level, Locking & Blocking, Snapshot Isolation, @@ERROR, RAISERROR, THROW, @@ROWCOUNT, TRY/CATCH
 • Stored Procedures: Creating, Parameters, Executing, Debugging, Tracing, Cursors, Temporary tables, Table-Valued Parameters, Best Practices
 • DML Triggers: After, Instead of, Best Practices
 • User Definded Functions: Scalar Functions, Table-Valued Functions (Inline, Multi-statement)
 • SQL Server Data Tools (SSDT): SQL Server Database Projects, SQL Server Management Studio, Schema & Data Compare, SQL CLR
 • Advanced T-SQL: Synonyms, XML Datatype, NEWSEQUENTIALID(), Partitioned tables, Alter Indexes + Included Columns + Filtered Indexes, Common Table Expressions, DML with OUTPUT, Relational Operators, PIVOT & UNPIVOT, Ranking functions, OFFSET FETCH, DDL Triggers, Grouping Sets, Merge Statements, Spatial Data, Sparse Columns, HIERARCHYID and FILESTREAM, Temporal Tables
 • Security: Authentication, Logins, Users, Roles, Schema's, Ownerchip Chains, Execution Context, Impersonation
 • Database Administrating (DBA): Query Store, DBCC, Backup, Restore, Maintenance Plans, Linked Servers, Jobs, Alerts

Gewenste voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij overweg kunnen met Windows, en inzicht hebben in de structuur van relationele databases.

4 intensieve dagen

De training is in te plannen in onderling overleg. Doorgaans plannen we 1 à 2 trainingsdagen per week. Een normale trainingsdag is van 9:00 tot 16:00 uur. Een middag-avond training van 13:00 tot 20:00 uur is ook mogelijk (€ 100,-per dag meerprijs). In overleg kunnen trainingstijden aangepast worden.

In-Company training

Een In-Company (in-house) training wordt gegeven op uw locatie in Nederland of België. De deelnemers brengen zelf een laptop mee.

Een Virtual Classroom verzorgen wij met Microsoft Teams.

Aantal
deelnemers
Prijs per deelnemer
(afgerond)
Prijs bij dit
aantal deelnemers
3 € 2.413,- € 7.240,-
4 € 1.980,- € 7.920,-
5 € 1.720,- € 8.600,-
6 € 1.547,- € 9.280,-
7 € 1.423,- € 9.960,-
8 € 1.330,- € 10.640,-
9 € 1.258,- € 11.320,-
10 € 1.200,- € 12.000,-
11 € 1.200,- € 13.200,-
12 € 1.200,- € 14.400,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Bij een training op uw locatie worden hiernaast ook reiskosten in rekening gebracht. Toeslag middag-avond training: € 100,- per dag.

Het door u beschikbaar gestelde lokaal dient te beschikken over een HD-beamer/TV met een minimale resolutie van 1920 x 1080 en een internetverbinding.

Small-Group training

Bij een Small-Group training komen de deelnemers naar ons kantoor in Asten en brengen een eigen laptop mee. Indien u niet beschikt over een laptop kunnen wij deze tijdens de training voor u beschikbaar stellen tegen een meerprijs van € 50,- per laptop. De training is inclusief lunch.

Aantal
deelnemers
Prijs per deelnemer
(afgerond)
Prijs bij dit
aantal deelnemers
1 € 2.600,- € 2.600,-
2 € 2.400,- € 4.800,-
3 € 2.200,- € 6.600,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Taal

De training wordt gegeven in het Nederlands (Dutch) of Engels (English), het lesmateriaal is altijd Engelstalig.

Benodigde software

SQL Server 2016 (of hoger), voorkeur voor SQL Server 2022

Maatwerk

Deze training kan op maat gemaakt worden door bijvoorbeeld de inhoud te combineren met andere trainingen of door juist een onderwerp te laten vervallen.

Bij maatwerk worden de specifieke opleidingsvraag, de voorkennis en de leerdoelen besproken. Hiervoor kijgt u een gedegen opleidingsadvies om de beoogde leerdoelen efficiënt en effectief te behalen. In overleg met u wordt de inhoud en het aantal dagen van de maatwerktraining bepaald.

Reviews

Anouk - Actemium - maart 2024

Duidelijk materiaal met geweldige begeleiding, en een gezonde hoeveelheid humor. Het was vooral ook fijn om alle demo's in zowel SQL als .NET te zien ter verduidelijking van concepten.

Pieter - Actemium - maart 2024

Very insightful course with a great teacher with outstanding knowledge of the subject.

Raymond - Actemium - maart 2024

De SQL-training bood duidelijke instructies en hands-on oefeningen die mijn vaardigheden hebben verbeterd. Ik zou deze training zeker aanraden aan iedereen die zijn SQL-vaardigheden wil versterken.

Marc - Actemium - maart 2024

Een hele leerzame en uitgebreide training. Trainer kan erg goed en enthusiast vertellen waardoor de training een leuke toon aanhoud.

Onbekend - maart 2024

Really insight full with lot of real world experience shared.

Jaques Viljoen - Actemium - juni 2023

Really insightful course, lots of real-world experience shared in the constructive Q&A sessions. Thank you very much for the knowledge and energy you shared with us Fons.

Mark - Actemium Doetinchem - juni 2023

Enthousiast en prettig niveau

Kevin - Actemium - juni 2023

Zeer leerzame training van een enthousiaste trainer met veel kennis.

Teun - VerAutomation - juni 2023

Deze SQL cursus is een echte aanrader voor iedereen die zijn vaardigheden in databasemanagement wil verbeteren. De inhoud is goed gestructureerd en biedt een grondige kennismaking met SQL, van de basisprincipes tot complexe query's. De docent legt duidelijk en geduldig uit, maakt gebruik van praktijkgerichte voorbeelden en stimuleert actief leren door regelmatige hands-on oefeningen.

Stefan Batist - Verzuimdata - april 2023

Zeer leerzame training. De lesstof wordt duidelijk en op een prettige wijze gegeven. Er is voldoende ruimte om tussendoor vragen te stellen. Fons is enthousiast, veel kennis en heeft duidelijk passie voor het vak, wat een positieve vibe tijdens de training geeft. Absolute aanrader!

Stefan - Verzuimdata - april 2023

Een goede training om meer te leren over de ins and outs van SQL Server Database.

Shervin - Verzuimdata - april 2023

Zeer leerzame training inclusief opdrachten waardoor je niet alleen zit te luisteren. Fons is een erg enthousiast, wijze trainer en ook nog eens grappig!

Martijn - Verzuimdata - april 2023

Erg leerzame cursus waar alle aspecten van SQL Server aanbod komen, van Indexes, Functions tot Computed Columns en Stored Procedures, en ga zo maar door. Fons neemt de tijd om alle vragen te beantwoorden en geeft veel voorbeelden die hij vaak ook live uitvoert.

Hristo Strydom - Actemium - november 2022

Excellent Training. The lecturer Explains everything with detail and as a First time SQL learner I could follow and understand what to do with each exercise given.

Raoul Koningverander - Actemium IAS Doetinchem - november 2022

Wat een leerrijke 4-daagse training heb ik achter de rug. Ik heb er meer uit kunnen halen dan ik mij had kunen bedenken. Door 'doen' blijft de leerstof beter hangen en vond ik het fijn dat de cursus naast theoretisch ook interactief was. Een goede balans tussen theorie en praktijk overgedragen door een enthousiaste ervaren trainer.

Marco - Actemium - november 2022

Zeer leerzame training van een enthousiaste trainer met veel kennis.

Eric klep - Actemium - november 2022

Bedankt voor de zinvolle training. Fons is enthusiast en goed van kennis. De training is interactief en op een manier gegeven dat kennis blijft plakken.

Adriaan van Hoek - Actemium AES Veghel - oktober 2022

Ervaren trainer, een verademing om zaken uitgelegd te krijgen door iemand met een ruime bagage, die zich onafhankelijk kan opstellen. Niveau wordt naadloos afgestemd op het publiek en de training is erg interactief. Ondanks de lange trainingsdagen blijft het interessant, en verder komen er veel onderwerpen aan bod in korte tijd.

Pascal - Actemium - oktober 2022

Zeer goede training, maar vooral een enthousiaste trainer met veel ervaring en kennis.

Proud of our customers

 • Actemium
 • ASML
 • Besi
 • Maastricht University
 • Microsoft
 • Promexx
 • Sioux
 • Topic
 • Topicus

Get in touch

Met dit formulier kunt u informatie over een In-Company of Small-Group training aanvragen. U kunt in het bericht aangeven welke training u wilt, voor hoeveel personen, wanneer deze verzorgd moet worden en op welke locatie. Wij nemen vervolgens contact met u op.

U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer +31 (0)493-688810 of per mail training@reflectionit.nl.