ADO.NET Development


Training

Tijdens de training leer je hoe databases benaderd kunnen worden met behulp van ADO.NET 2.0. We kijken naar het aanspreken van verschillende databases en welke classes je daarvoor nodig hebt in een Visual Basic .NET of C# applicatie. Typed datasets and TableAdapters worden gebruikt in combinatie met Data Binding.

1 intensieve dag

Een normale trainingsdag is van 9:00 tot 16:00 uur. Een middag-avond training van 13:00 tot 20:00 uur is ook mogelijk.

Inhoud

  • Introduction: Understanding ADO.NET (from an ADO 'Classic' developer’s Point of View), Providers Architecture, Visual Studio Integration
  • Connection: ConnectionStrings, Connection Pooling.
  • Command ExecuteScalar(), ExecuteNonQuery(), Parameters (including null & varchar), Calling Stored Procedures.
  • DataReader: ExecuteReader(), NextResult(), CommandBehaviour.CloseConnection, DbDataReader Extension Methods.
  • Execptions: SqlException, Testing Exception.Number, Catch and (re)throw Custom Exceptions.
  • Transactions: BeginTransaction, Commit, Rollback, Auto-rollback non committed transactions.
  • DataAdapter: Overview, Fill(), CommandBuilders, Update(), Optimistic Concurrency, Batched Updates.
  • DataSets: DataSet, DataTable, DataRelation, DataRow, DataColumn, DataView and Constraint.
  • Typed DataSets TableAdapters
  • New 2.0 Features: Asynchronous Command Execution, Distributed Transactions, Bulk-Copy Import, Multiple Active ResultSets (MARS)

Voorkennis

Enige kennis van C# en SQL is vereist.

Prijzen remote training

Vanwege het Coronavirus bieden we onze in-company trainingen nu remote aan. Wil je weten hoe dit werkt en wat we kunnen bieden?
Bel ons voor de mogelijkheden: +31 (0)493-688810 of mail naar training@reflectionit.nl
(De small-group trainingen op locatie van ons kantoor in Asten zijn nu tijdelijk vervallen)

De prijs voor een remote training is afhankelijk van het aantal personen dat aan de training deelneemt.

Aantal
deelnemers
Prijs per deelnemer
(afgerond)
Prijs bij dit
aantal deelenemers
1 € 650,- € 650,-
2 € 550,- € 1100,-
3 € 467,- € 1400,-
4 € 375,- € 1500,-
5 € 320,- € 1600,-
6 € 283,- € 1700,-
7 € 257,- € 1800,-
8 € 238,- € 1900,-
9 € 222,- € 2000,-
10 € 210,- € 2100,-
11 € 210,- € 2310,-
12 € 210,- € 2520,-
13 € 210,- € 2730,-
14 € 210,- € 2940,-
15 € 210,- € 3150,-

Deze remote training kan op maat gemaakt worden door bijvoorbeeld de inhoud te combineren met andere trainingen of door juist een onderwerp te laten vervallen. Deze training kan ook in de middag-avond gegeven worden tegen een meerprijs van € 100,- per dag. Het door u beschikbaar gestelde trainingslokaal dient te beschikken over een HD-beamer/TV met een minimale resolutie van 1920 x 1080 en een internetverbinding.

Benodigdheden remote training

Op de computer/laptop van de deelnemers moet minimaal Visual Studio 2005 inclusief SQL Server Express (of hoger) geïnstalleerd zijn.

Contact

Wilt u meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden klik dan hier of neem contact op met Reflection IT via telefoonnummer +31 (0)493-688810 of per mail training@reflectionit.nl.

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.