ADO.NET Development


Training

Tijdens de training leer je hoe databases benaderd kunnen worden met behulp van ADO.NET 2.0. We kijken naar het aanspreken van verschillende databases en welke classes je daarvoor nodig hebt in een Visual Basic .NET of C# applicatie. Typed datasets and TableAdapters worden gebruikt in combinatie met Data Binding.

Cursusduur

1 intensieve dag

Inhoud

  • Introduction: Understanding ADO.NET (from an ADO 'Classic' developer’s Point of View), Providers Architecture, Visual Studio Integration
  • Connection: ConnectionStrings, Connection Pooling.
  • Command ExecuteScalar(), ExecuteNonQuery(), Parameters (including null & varchar), Calling Stored Procedures.
  • DataReader: ExecuteReader(), NextResult(), CommandBehaviour.CloseConnection, DbDataReader Extension Methods.
  • Execptions: SqlException, Testing Exception.Number, Catch and (re)throw Custom Exceptions.
  • Transactions: BeginTransaction, Commit, Rollback, Auto-rollback non committed transactions.
  • DataAdapter: Overview, Fill(), CommandBuilders, Update(), Optimistic Concurrency, Batched Updates.
  • DataSets: DataSet, DataTable, DataRelation, DataRow, DataColumn, DataView and Constraint.
  • Typed DataSets TableAdapters
  • New 2.0 Features: Asynchronous Command Execution, Distributed Transactions, Bulk-Copy Import, Multiple Active ResultSets (MARS)

Voorkennis

Enige kennis van C# en SQL is vereist.

Prijzen in-company training

De prijs voor een in-company (in-house, op uw locatie) training in Nederland en België is afhankelijk van het aantal personen dat aan de training deelneemt.

Aantal deelnemers
Prijs
1
€ 1200,-
2
€ 1300,-
3
€ 1400,-
4
€ 1500,-
5
€ 1600,-
6
€ 1700,-
7
€ 1800,-
8
€ 1900,-
9
€ 2000,-
10
€ 2100,-
11
€ 2200,-
12
€ 2300,-

Naast bovengenoemde prijzen wordt er een bedrag voor reis- en eventuele verblijfkosten in rekening gebracht.

Deze in-company training kan op maat gemaakt worden door bijvoorbeeld de inhoud te combineren met andere trainingen of door juist een onderwerp te laten vervallen. Deze training kan ook in de middag-avond gegeven worden tegen een meerprijs van € 100,- per dag. Het door u beschikbaar gestelde trainingslokaal moet beschikken over een HD beamer of beeldscherm/TV (1280x720 of meer) en een internet verbinding.

Benodigdheden in-company training

Op de computer/laptop van de deelnemers moet minimaal Visual Studio 2005 inclusief SQL Server Express (of hoger) geïnstalleerd zijn.

Prijzen privé-training

Bij privé-training komt de deelnemer naar ons kantoor in Asten. In onze eigen trainingsruimte kunnen wij de trainingen verzorgen voor 1 tot maximaal 4 deelnemers, mogelijk van verschillende bedrijven.

De prijs voor een privé-training is € 650,- per persoon per dag.

Bij meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf is er een aangepaste tarief.
Voor deze één daagse training betekent dat:

Aantal deelnemers van hetzelfde bedrijf
Prijs
 
1
€ 650,-
2
€ 1050,-
3
€ 1350,-
4
€ 1550,-

Benodigdheden privé-training

Bij privé-training staat er voor u een laptop klaar met daarop de benodigde software. Wilt u uw eigen laptop meenemen kijk dan hierboven bij 'Benodigdheden in-company training' voor de juiste specificaties.

Contact

Wilt u meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden klik dan hier of neem contact op met Reflection IT via telefoonnummer +31 (0)493-688810 of per mail training@reflectionit.nl.

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.