Blog

posts by Fons Sonnemans

MessageBox.Show() in WinRT

6 Comments
By Fons Sonnemans, 12-mrt-2012

I'm currently in the process of converting some of my Windows Phone apps to the Windows 8 Consumer Preview. While doing so I discovered there is no MessageBox.Show() method in WinRT. The alternative is to use the new MessageDialog class. This means I have to rewrite a lot of code which I try to avoid. Therefore I came up with my own MessageBox helper class which mimics the behavior of the WP7 MessageBox. In this post I will demonstrate this, using the following sample application.

Suppose I have the following code in my Windows Phone application:

private void Button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
  var result = MessageBox.Show("This is MessageBox", "Title", MessageBoxButton.OKCancel);
  if (result == MessageBoxResult.OK) {
    // do something  
  }
  Button1.Content = result.ToString();
}

In Windows 8 I would have to rewrite it to the following:

private async void Button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
  MessageDialog md = new MessageDialog("This is a MessageDialog", "Title");
  bool? result = null;
  md.Commands.Add(
    new UICommand("OK", new UICommandInvokedHandler((cmd) => result = true)));
  md.Commands.Add(
    new UICommand("Cancel", new UICommandInvokedHandler((cmd) => result = false)));

  await md.ShowAsync();
  if (result == true) {
    // do something  
  }
  Button1.Content = result.ToString();
}

As you can see I have marked the Button1_Click() method with the async keyword. This is necessary because the ShowAsync() method is called, using the new await keyword. The MessageDialog is shown in an seperate thread which will allow the main thread to continue to execute. This allows all animations running on the main thread to continue to play.

My MessageBox show helper class makes my conversion much easier. You only have to change the Show() call to a ShowAsync() call and add the await and async keywords.

private async void Button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
  var result = await MessageBox.ShowAsync("This is a MessageBox", 
                      "Title", MessageBoxButton.OKCancel);
  if (result == MessageBoxResult.OK) {
    // do something  
  }
  Button2.Content = result.ToString();
}

Here is the code of my MessageBox helper class:

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Windows.UI.Popups;

namespace ReflectionIT.Windows8.Helpers {

  class MessageBox {

    public static async Task<MessageBoxResult> ShowAsync(string messageBoxText, 
                               string caption, 
                               MessageBoxButton button) {

      MessageDialog md = new MessageDialog(messageBoxText, caption);
      MessageBoxResult result = MessageBoxResult.None;
      if (button.HasFlag(MessageBoxButton.OK)) {
        md.Commands.Add(new UICommand("OK", 
          new UICommandInvokedHandler((cmd) => result = MessageBoxResult.OK)));
      }
      if (button.HasFlag(MessageBoxButton.Yes)) {
        md.Commands.Add(new UICommand("Yes", 
          new UICommandInvokedHandler((cmd) => result = MessageBoxResult.Yes)));
      }
      if (button.HasFlag(MessageBoxButton.No)) {
        md.Commands.Add(new UICommand("No", 
          new UICommandInvokedHandler((cmd) => result = MessageBoxResult.No)));
      }
      if (button.HasFlag(MessageBoxButton.Cancel)) {
        md.Commands.Add(new UICommand("Cancel", 
          new UICommandInvokedHandler((cmd) => result = MessageBoxResult.Cancel)));
        md.CancelCommandIndex = (uint)md.Commands.Count - 1;
      }
      var op = await md.ShowAsync();
      return result;
    }

    public static async Task<MessageBoxResult> ShowAsync(string messageBoxText) {
      return await MessageBox.ShowAsync(messageBoxText, null, MessageBoxButton.OK);
    }
  }

  // Summary:
  //   Specifies the buttons to include when you display a message box.
  [Flags]
  public enum MessageBoxButton {
    // Summary:
    //   Displays only the OK button.
    OK = 1,
    // Summary:
    //   Displays only the Cancel button.
    Cancel = 2,
    //
    // Summary:
    //   Displays both the OK and Cancel buttons.
    OKCancel = OK | Cancel,
    // Summary:
    //   Displays only the OK button.
    Yes = 4,
    // Summary:
    //   Displays only the Cancel button.
    No = 8,
    //
    // Summary:
    //   Displays both the OK and Cancel buttons.
    YesNo = Yes | No,
  }

  // Summary:
  //   Represents a user's response to a message box.
  public enum MessageBoxResult {
    // Summary:
    //   This value is not currently used.
    None = 0,
    //
    // Summary:
    //   The user clicked the OK button.
    OK = 1,
    //
    // Summary:
    //   The user clicked the Cancel button or pressed ESC.
    Cancel = 2,
    //
    // Summary:
    //   This value is not currently used.
    Yes = 6,
    //
    // Summary:
    //   This value is not currently used.
    No = 7,
  }
}

I have also added the 'Yes' and 'No' Buttons to the MessageBoxButton enum. This is something I was always missing in the Windows Phone API. Now you can not only use OK/Cancel but also Yes/No/Cancel.

private async void Button3_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
  var result = await MessageBox.ShowAsync("This is a MessageBox", "Title", 
                      MessageBoxButton.YesNo | MessageBoxButton.Cancel);
  if (result == MessageBoxResult.Yes) {
    // do something  
  }
  if (result == MessageBoxResult.No) {
    // do something  
  }
  Button3.Content = result.ToString();
}

Download my sample project which contains all source code.

Cheers,

Fons

READ MORE

Techdays 2012 Sessies

0 Comments
By Fons Sonnemans, 05-mrt-2012

Ook dit jaar heb ik mogen spreken op het Techdays event van Microsoft dat op 16 en 17 februari in Den Haag gehouden is. Deze keer met 3 sessies waarvan er twee op Channel9 te bekijken zijn.

Windows Phone applicaties ontwerpen en ontwikkelen met de Metro UI

Metro UI is de design-interface waarop Microsoft onder andere Windows Phone 7 en Windows 8 heeft gebaseerd. Het is minimalistisch, clean en - zoals de naam al weggeeft - geïnspireerd op borden die veelal op metro-, treinstations en luchthavens te vinden zijn. In deze sessie leg ik uit hoe je Metro toepast om mooie applicaties te ontwikkelen. Hierbij maak ik gebruik van Silverlight, Visual Studio, Expression Blend, Expression Design en de Silverlight Toolkit. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit bestaande applicaties demonstreer ik wat niet correct is en hoe dit op te lossen is. Hierbij worden o.a. onderwerpen besproken als vormgeving, animatie en navigatie.

Download Presentatie en Voorbeeld Code.

Windows Phone applicaties omzetten naar Windows 8

In deze sessie wordt een Windows Phone applicatie, die opgezet is volgens het MVVM patroon, omgezet naar Windows 8. Hierbij komen de verschillen in XAML, DataBinding, Animaties en Networking aan de orde. Ook wordt ingegaan op wat dit betekend voor de Touch bediening, Navigatie en Layout. Deze sessie zal voor een groot gedeelte bestaan uit demo’s waarbij de applicatie live omgezet wordt.

Download Presentatie en Voorbeeld Code.

Stand Up Windows Phone Development (GeekNight)

Deze sessie is anders dan wat u gewend bent. Geen slides, geen agenda maar live on stage ontwikkelen. In deze sessie ga ik een aan de hand van de input van de aanwezigen een windows phone applicatie maken, u roept wij bouwen. De app zal natuurlijk ontwikkeld worden met Visual Studio en Expression Blend. Wat het wordt is dus nu nog niet bekend, leerzaam en leuk wordt het zeker!

Download Voorbeeld Code.

Helaas zijn er zijn geen videos van de Geeknight sessies.

Cheers,

Fons

READ MORE

Bloq for Windows Phone 7

0 Comments
By Fons Sonnemans, 12-jun-2011

In this very addictive game you have to select 4 bloqs of the same color to make a rectangle. The number of bloqs in this rectangle are added to your score. Win bonus time if a numbered bloq is in this rectangle.

Features:

 • Fun, good looking and addictive
 • Local and online highscores (overall, daily and weekly)
 • Choose your favorite color theme
 • Choose small or large bloqs
  • Download

   You can download it for free from the WP7 Marketplace.

   Screenshots

   Cheers,

   Fons

READ MORE

DevDays 2011 Sessies

0 Comments
By Fons Sonnemans, 09-mei-2011

Ook dit jaar heb ik mogen spreken op het DevDays event van Microsoft dat op 28 en 29 april in Den Haag gehouden is. Deze keer met 3 sessies waarvan er twee op Channel9 te bekijken zijn. Helaas is mijn 'Windows Phone Marketplace' sessie van de Geeknight niet gepubliceerd.

Overzicht van Silverlight voor Windows Phone Toolkit

Microsoft heeft met het uitbrengen van de Silverlight Toolkit een aantal extra componenten uitgebracht voor het ontwikkelen van de Windows Phone applicaties. In deze sessie zie je wat de mogelijkheden van deze componenten zijn. De AutoCompleteBox, ListPicker, LongListSelector, DatePicker, TimePicker, ToggleSwitch en WrapPanel controls zie je ingezet worden voor mooiere applicaties. De services zie je toegepast worden voor gestures, context menu en pagina transities.

Download Presentatie en Code voorbeelden.

Designing Windows Phone Applications met Expression Blend

In deze sessie zie je hoe Microsoft Expression Blend gebruikt kan worden voor het ontwerpen van Windows Phone applicaties. De ApplicationBar-, Panorama- en Pivot controls zie je toegepast worden en zie je hoe je in Blend animaties, styling en de Visual State Manager kunt inzetten. Je leert hoe je Behaviors gebruikt om logica te implementeren zonder te programmeren. En tot slot zie je hoe je Sample Data en Data Binding gebruikt.

Download Presentatie.

Windows Phone Marketplace

Applicaties en games worden via de Windows Phone Marketplace gedistribueerd. In deze sessie zie je wat je moet doen om je eigen applicaties en games in de Marketplace te krijgen en eventueel er ook nog geld aan te verdienen. Je ziet de stappen voor registratie en applicatie upload. Je ziet aan welke eisen een applicatie moet voldoen, maar ook de tips en tricks om zo veel mogelijk downloads te genereren. Ook zie je hoe je de IRS formulieren kunt invullen zodat je niet te veel belasting betaalt.

Download Presentatie en Tiles Template voor Expression Design.

Cheers,

Fons

READ MORE

TechDays 2011 WP7 app, Speaker

0 Comments
By Fons Sonnemans, 04-apr-2011

I have written a new WP7 application which is now available on the Marketplace.

TechDays

Description

TechDays 2011 for Windows Phone delivers users scheduling and speakers information from Microsoft TechNet_Live, DevDays and GeekNight. It will be held on 26 - 29 April in the World Forum, The Hague, The Netherlands.

This is an unofficial app developed by Fons Sonnemans (Reflection IT). Visit his DevDays sessions and learn how it was developed.

Download

You can download it for free from the Windows Phone marketplace.

Cheers,

Fons

READ MORE

Mijn W-8BEN voor de Windows Phone 7 Marketplace

1 Comments
By Fons Sonnemans, 24-mrt-2011

Om je inkomsten van je applicaties, die via de Marketplace verkocht worden, uitbetaald te krijgen, dien je een aantal stappen te ondernemen, zodat je niet dubbel belasting betaalt. Vanwege een verdrag tussen Amerika en Nederland is het mogelijk dat je in Amerika geen belasting betaalt over deze inkomsten, mits je de goede formulieren correct invult. Wel moet je in Nederland separaat aangifte doen over deze inkomsten.

Ik heb op dit moment 6 applicaties in de WP7 Marketplace. Vanaf januari dit jaar betaalt Microsoft USA mij maandelijks mijn inkomsten uit. Hierbij houden zij geen belasting in omdat ik mijn W-8BEN formulier correct ingevuld en opgestuurd heb. In deze blogpost beschrijf ik hoe ik dat gedaan heb.

Onlangs heeft Matthijs Hoekstra van Microsoft Nederland zijn 'Windows Phone 7 Marketplace, W7, W8, EIN, ITIN, hoe zit dat nou?' blogpost geschreven. Hierin geeft hij uitleg welke formulieren ingevuld moeten worden. In het artikel heeft hij daar een mooi schema opgenomen. Ik ontwikkel mijn applicaties vanuit Reflection IT BV (Besloten Venootschap) en heb dus ook een BTW nummer (VAT). Daarom heb ik dus de Form SS-4, EIN Number, Form W-8(BEN) route gevolgd.

Form SS-4

Om een EIN nummer aan te vragen heb ik eerst een SS-4 formulier ingevuld. Deze heb ik gebruikt om daarna deze gegevens telefonisch door te geven aan de US Tax Office (IRS). Dit omdat dit sneller gaat dan de post. Je krijgt namelijk dan direct het nummer en een paar dagen later via de post de bevestiging.

Klik op de onderstaande afbeelding om de PDF versie van mijn ingevulde formulier te openen. Op een aantal plaatsen heb ik vraagtekens gebruikt om mijn persoonlijke gegevens te verbergen.

Form SS-4

Op de 'How to Apply for an EIN' pagina van de IRS staat het internationaal telefoon nummer (+1 267 941-1099) dat ik gebruikt heb. 5 Minuten later had ik mijn EIN en kon ik het W-8BEN formulier invullen.

W-8BEN

Klik op de onderstaande afbeelding om de PDF versie van mijn ingevulde formulier te openen. Let wel op dat ik bij vraag 3 ingevuld heb dat ik een Corporation ben (BV) waardoor er sprake is van loondienst. Ik weet niet wat een eenmanszaak of privé persoon dient in te vullen. Bij vraag 6 heb ik mijn EIN ingevuld.

Form W-8BEN

Je kunt tegenwoordig je W-8BEN formulier door Microsoft laten controleren voor dat je deze officieel indient. Stuur deze via een email bij naar mplcomm@microsoft.com. Zij melden dan of het goed is ingevuld. Dit heb ik zelf niet gedaan omdat deze service toen nog niet bestond.

Dit formulier stuur je naar het onderstaande adres.
Microsoft - Windows Phone Marketplace
Attn: Finance Department
29011 Commerce Center Drive
Valencia, CA 91355
USA

Dit adres afkomstig van deze FAQ pagina is het correcte adres. Op deze pagina staat een ander adres wat nogal wat verwarring veroorzaakt. Indien dit laatste adres gebruikt wordt zal Microsoft deze post doorsturen naar het correcte adres.

Helaas krijg je geen bevestiging van ontvangst of correctheid. Pas als je de eerste $200,- uitbetaald krijgt weet je of het goed gegaan is. Ook de App Hub site blijft melden dat er nog geen W-8BEN ontvangen is tot deze eerste uitbetaling. Je kunt jammer genoeg tussentijds niet controleren of je aanvraag goed terechtgekomen is.

ITIN en W-7

Omdat ik vorig jaar nog niet wist dat ik een EIN nodig had heb ik overigens ook een ITIN aangevraagd. Deze heb ik ook ontvangen maar daarna niet meer gebruikt. Om dit aan te vragen heb ik het W-7 formulier ingevuld en opgestuurd naar de IRS. Daarbij heb ik een gewaarmerkte kopie van mijn paspoort meegestuurd. Alleen een handtekening is echter niet voldoende, hierop moet duidelijk de naam van de ambtenaar van de burgerlijke stand bijgeschreven worden. Deze heb ik voor € 10,- verkregen bij het gemeentehuis. Je hoeft hiervoor dus niet naar een notaris of ambassade. Tot slot moet je ook deze brief (PDF) downloaden, afdrukken, ondertekenen en meesturen.

Klik op de onderstaande afbeelding om de PDF versie van mijn ingevulde formulier te openen.

Form W-7

Ik heb daarna bijna 2 maanden moeten wachten op deze aanvraag waarna ik een net briefje ontving met daarin mijn ITIN.

Disclaimer

Het invullen van alle formulieren is een hele zoektocht geweest. Gelukkig heb ik daar geen fouten in gemaakt. Ik hoop dat deze informatie gebruikt kan worden om zelf ook deze formulieren in te sturen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Reflection IT BV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid tot het gebruik) van deze informatie.

Cheers,

Fons

READ MORE

Tattoo Tester on YouTube

0 Comments
By Fons Sonnemans, 08-mrt-2011

  I have just published an YouTube video of Tattoo Tester for the Windows Phone. It also shows the new features added in version 1.1.

New Features

 • 122 tattoos included grouped in categories: Tribal's, Animals, Signs, Flowers, Cartoons, Flags and Others
 • add another tattoo
 • mirror tattoo
 • import tattoo

You can now design your own tattoo and import it into the app. Select a picture with a white or transparent background and use it as your custom tattoo. Skip to 2:20 in the video to see this in action.

Download

You can download a trial version or buy for $1.99 the full version. You can then choose from 101 extra tattoo's.

Video

Cheers,

Fons

READ MORE

Animal Sounds game for Windows Phone 7

0 Comments
By Fons Sonnemans, 01-mrt-2011

  I have just published an YouTube video of my new Animal Sounds game for the Windows Phone. Best of all it's free and doesn't contain any ads.

Description

Click on the animal that makes the sound you hear. A wild, fun, and educational game for young children (2-5 years).

Download

Video

Cheers,

Fons

READ MORE

My LicenseManager class for the Windows Phone

0 Comments
By Fons Sonnemans, 25-feb-2011

I have developed a few Windows Phone apps which support a Trial mode. In these WP7 apps I use the static IsTrial property of my LicenseManager class to check if the user is using a paid or trial version. This class uses the IsTrial() method of the Microsoft.Phone.Marketplace.LicenseInformation class if you are running in configuration 'Release' mode. If you are developing and running in configuration 'Debug' mode it will return true if the TRIAL conditional compilation symbol is set in your project properties. This makes it easy to test the Trial mode in your code.

LicenseManager

using System;
using Microsoft.Phone.Marketplace;

namespace ReflectionIT.TattooTester.Helpers {

  internal static class LicenseManager {

    private readonly static bool _isTrial;

    static LicenseManager() {
#if DEBUG && TRIAL
      _isTrial = true;
#else
      _isTrial = new LicenseInformation().IsTrial();
#endif
    }

    public static bool IsTrial {
      get { return _isTrial; }
    }

  }
}

Project Properties

If you want to test Trial mode add the TRIAL conditional compilation symbol. If not remove it or run in configuration 'Release' mode.

Cheers,

Fons

READ MORE

Tattoo Tester Windows Phone 7 App

0 Comments
By Fons Sonnemans, 12-feb-2011

I have written a new WP7 application which is now available on the Marketplace.

Tatoo Tester

Description

Want to get a tattoo? Don't know exactly which tattoo to get or where to place it? Use Tattoo Tester to find out which tattoo is perfect for you. Take a photo of yourself, choose a tattoo and place it on your body. Move, pinch, stretch and rotate the tattoo for a right size and location.
Save your picture so you can share it with friends.

Download

You can download a trial version or buy for $1.99 the full version. You can then choose from 90 extra tattoo's.

Screenshots

Cheers,

Fons

READ MORE

All postings/content on this blog are provided "AS IS" with no warranties, and confer no rights. All entries in this blog are my opinion and don't necessarily reflect the opinion of my employer or sponsors. The content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution By license.